ويستا، عمر باتری را كاهش می‌دهد!

29 02 2008

بسياری از شركت‌های سازنده قطعات رايانه ای به دفعات خاطرنشان كرده اند كه مصرف نيروی لازم برای پردازش اطلاعات در سيستم عامل ويندوز ويستا بيشتر از مقدار پيش بينی شده است.
از آنجا كه كاربران لپ تاپ‌ها همواره به دنبال روشی بوده اند تا بدون محدود شدن فعاليت ها به منبع انرژی الكتريكی بتوانند برای مدت طولانی از رايانه های همراه خود استفاده كنند، بنابراين می توان گفت عدم ارتقای مديريت نيروی سيستم عامل ويندوز ويستا نقص مهمی برای آن به شمار می آيد.
بسياری از شركت‌های پيشگام در اين عرصه مانند
HP اعلام كرده‌اند در تلاشند با استفاده از فناوری های اختصاصی خود تغييراتی را در اجزای سازنده رايانه ها ايجاد كنند تا به اين وسيله ميزان انرژی ذخيره شده در باتری‌ها را افزايش دهند و تا حدودی موانع ايجاد شده در نتيجه استفاده از ويستا را از ميان بردارند.
مايكروسافت نيز اين ضعف را به منزله تشويق شركت های سازنده برای اصلاحات سخت‌افزاری به منظور افزايش كارايی رايانه ها می داند.
سطح كاربری
Aero glass اين سيستم موجب می شود عمر باتری لپ تاپ ها كاهش يابد كه اين مساله سبب افزايش نارضايتی كاربران شده است. مقصر اصلی ، سطح كاری جذاب اين سيستم عامل است كه در نظر كاربر بسيار خوشايند است.
اين سطح مشابه يك پنجره شفاف است و هنگام اجرای برنامه های مختلف در رايانه تغييرات متحركی را در صفحه نمايش رايانه ايجاد می كند.
با قطع و خاموش شدن سطح كاربری
Aero ، عمر باتری در مقايسه با سيستم عامل ايكس پی كه در آينده ای نزديك بازنشسته می شود، از تفاوت محسوسی برخوردار نخواهد بود؛ اما هنگام روشن بودن اين برنامه عمر باتری در مقايسه با ايكس پی كاهش خواهد يافت.
مايكروسافت برای افزايش توانايی‌های مديريت نيروی ويستا تغييرات مهمی را در اين سيستم عامل ايجاد كرده است. ارتقای روش های هوشمندتر برای ايجاد وضعيت هايبرنيشن (وقفه كوتاه) در اجرای برنامه های مورد نظر و روش‌های ساده تر برای انتخاب تنظيمات مديريت نيرو از جمله راهكارهايی است كه مورد بررسی قرار گرفته است.
اگر چه در مراحل آزمايشی راه اندازی ويستا نيز گزارش هايی مبنی بر عدم كارآيی باتری ها ارائه شده بود، اما به نظر می رسد اقدامات موثری در زمينه رفع اين موانع صورت نگرفته است.
با وجود اين بايد پذيرفت كه علی رغم مشكلات موجود، سيستم عامل ويستا ايمن ترين سيستم عاملی است كه تاكنون در اختيار كاربران قرار گرفته است.
كاربرانی كه هزينه زيادی برای استفاده از گرافيك مورد نياز ويستا و اجرای سطح كاربری آئرو متحمل شده اند، اگر به عمر باتری لپ‌تاپ خود اهميت می دهند، ناچارند از سطح كاربری زيبای ويستا كه از ويژگی های بسيار مهم آن به شمار می آيد، چشم‌پوشی كنند.

تبديل لپ تاپ ها به عامل رشد صنعت ساخت رايانه دليل اهميت اين مساله برای سازندگان رايانه های لپ تاپ است. اكنون نيمی از فروش بازار رايانه در اختيار لپ تاپ هاست و پيش بينی می شود تا پايان اين دهه عمده فروش اين بازار را به خود اختصاص دهد.