ارسال و دريافت فكس در XP

1 04 2008
1000170_b.jpg

يكي از امكانات ويندوز XP ، ارسال و دريافت فكس مي باشد. بخش «در خانه بسازيد» به چگونگي كار با آن اختصاص دارد.
قابليت فكس در ويندوز به طور پيش فرض غير فعال است و لازم است براي استفاده از اين امكان آن را فعال نماييد. براي اين كار مراحل زير را انجام دهيد:

1ـ در كنترل پنل بر روي گزينه Printers and Faxes دوبار كليك نماييد.

2ـ در پنجره Printer and Faxes در پنل سمت چپ روي Setup Faxing كليك كنيد.

3ـ با ابن عمل پس از چند لحظه پيغامي ظاهر مي شود كه از شما سي دي ويندوز XP را مي خواهد. سي دي ويندوز XP را داخل درايو گذاشته و مراحل نصب را دنبال نماييد.

پيكربندي فكس

1ـ پنجره Printer and Faxes را باز كرده و در پنل سمت چپ بر روي Install a local Fax Printer كليك نماييد.

2ـ گزينه Send Fax فعال مي شود . در پنل سمت راست بر روي گزينه Fax دوبار كليلك كنيد تا پنجره Fax Configuration Wizard باز شود .اطلاعات خواسته شده را تكميل و Next نماييد.

3ـ مطابق شكل 1 در پنجره بعدي مودم نصب شده سيستم را انتخاب و پارامترهاي مختلف را تنظيم نماييد. نكات مهم در اين قسمت:

• مي توان تعيين نمود سيستم فقط فكس را ارسال يا دريافت نمايد.

• در صورتيكه دريافت فكس فعال گردد مي توان تعيين نمود كه سيستم اتوماتيك در حالت دريافت فكس رفته يا توسط كاربر دريافت فكس آغاز گردد.

fax-1.jpg

شكل 1

4ـ در صفحه بعد يك نام مشخص براي TSID در نظر بگيريد.

5ـ در پنجره بعد نيز يك نام براي CSID انتخاب و تايپ نماييد.

6ـ در پنجره Routing Option مطابق شكل 2 مسير ذخيره شدن فكس ها را مشخص كنيد و در صورتيكه بخواهيد فكس بعد از دريافت چاپ شود ، قسمت Print it On را انتخاب نماييد.

fax-2.jpg

 

شكل 2

نكته : در صورتيكه نياز به تغييراتي در مراحل فوق داشته باشيد مي توانيد مجددا با دوبار كليك كردن روي Fax در پنجره Printer and Faxes و انتخاب گزينه Configure Fax از منوي Tools تغييرات لازم را انجام دهيد.

به اين نكته نيز دقت داشته باشيد كه فرستادن و دريافت فكس مستلزم اين است كه كامپيوتر شما روشن و حداقل در حالت Stand By قرار داشته باشد.

نحوه ارسال فكس

براي ارسال فكس كافيست در پنجره Fax Console ، از منوي File، گزينه Send a Fax را انتخاب كنيد. در هر مرحله ، ويزارد برنامه به شما براي ارسال فكس كمك خواهد كرد. به شكل 3 و4 و 5 و6 توجه نماييد.

fax-3.jpg

شكل3

fax-4.jpg

شكل4

fax-5.jpg

شكل5

fax-6.jpg

شكل6

 

دريافت فكس
به منظور دريافت فكس در پنجره Fax Console ، از منوي File، گزينه Receive a fax now را انتخاب كنيد. اما قبل از آن لازم به ذكر است كه مي توان سيستم را بگونه اي تنظيم نمود كه بعد از به صدا در آمدن صداي زنگ تلفن ، سيستم اتوماتيك به حالت دريافت فكس برود و همچنين مي توان حالت دريافت فكس را بصورت دستي نيز تنظيم كرد ( به شكل 1 توجه نماييد ) . براي تنظيم نحوه دريافت در قسمت Tools ، گزينه Configure Fax را انتخاب نماييد.

 

فعال و غيرفعال كردن فكس
براي اينكار وارد قسمت Printers and Faxes شويد ، روي Fax كليك راست كنيد و گزينه Properties را انتخاب كنيد. از قسمت Devices با توجه به شكل 7 و 8 مي توانيد ارسال و دريافت فكس را فعال يا غيرفعال نماييد.

fax-7.jpg

شكل7

fax-8.jpg

شكل8

 

كاربرد عملي
حال نوبت به استفاده عملي از فكس رسيده است. يك متن كه قرار است براي كسي فكس نماييد را در MS Word تايپ نماييد. پس از اتمام تايپ از همان روش استانداردي كه براي چاپ فايل استفاده مي شود يعني از منوي File گزينه چاپ را انتخاب كرده و مطابق شكل 9 گزينه Fax را انتخاب كنيد و مراحل را با وارد كردن نام و شماره فكس گيرنده ادامه دهيد.

fax-9.jpg

شكل9

 

 

منبع: رایانه خبر