ریز نكته های كار با كامپیوتر

1 04 2008
1451592259136147242252205859651130236.jpg

افرادی كه به لحاظ موقعیت كاری و یا حتی درسی شان مدت زمان طولانی ازشبانه روز خود را مشغول كار با كامپیوتر هستند ، به موارد زیر توجه داشته باشند:

1 – به هنگام نشستن بر روی صندلی ، مهره های گردن و ستون فقرات باید حالت صاف و عمودی داشته باشند .

2 – سطح چشمان درست در مقابل و هم سطح قسمت بالایی صفحه نمایش قرار گیرد .

3 – ساعد و بازوی هر یك از دستان نسبت به هم زاویه ای 90 درجه را تشكیل دهند .

4 – قرار دادن بالشتكی كوچك در زیر مچ دست از دردهای آتی مچ جلوگیری به عمل می آورد .

5 – رعایت زاویه 90 درجه بین ران و ساق هر پا به هگام نشستن ضروری است .

6 – كف پا باید كاملاً بر روی سطح زمین واقع شود .

7 – نگاه كردن به دورترین نقطه ممكن در فضا ، پس از هر یك ربع یا نیم ساعت كار با كامپیوتر سبب رفع خستگی چشمان می شود .

8 – در میان ساعات كار با كامپیوتر و یا به طور كلی انجام اموری كه نیازمند نشستن در پشت میز به مدت زمان طولانی است ، بلند شدن از جا و چند قدم راه رفتن ، سبب حركت ماهیچه های بدن شده در نتیجه رفع خستگی می شود .

9 – افرادی كه به هنگام كار با كامپیوتر ، مدت زمان زیادی را به تایپ مطالب مشغول هستند ، هر چند وقت یك بار لازم است انگشتان دستان خود را با باز و بسته كردن ورزش دهند .

منبع: تبیان