خودکار جهت ارسال پیام و پیامک

29 04 2008

D:Scribe نوعی خودکار مغناطیسی است که به کاربران آن اجازه ارسال پیامک و پیغام الکترونیکی را از کاغذ می دهد. برای کار با آن پیغام را یادداشت کرده و و نام گیرنده پیامک را مشخص کنید.

با استفاده از این وسیله دیگر نیازی به صفحه کلید نبوده و شما تمرکز خود را فقط جهت ارتباط قرار می دهید و شما فقط نیاز به تلفن همراه مجهز به bluetooth و صفحه ای جهت تایپ در آن دارید. این خودکار همچنین تمامی مطالب یادداشت شده بوسیله شما را ذخیره می کند که آنها بوسیله کامپیوتر قابل دسترس هستند.

بعد از ارسال پیغام، وضعیت ارسال آن در صفحه ای در خودکار نمایان می گردد. طراحان این خودکار پا را از این فراتر گذاشته و خودکار بصورتی است که در صورت داشتن هر گونه وسیله مجهز به bluetooth این خودکار قادر به اتصال به آن و دستور کارهای مورد نظر از طریق نوشتن در هوا و یا هر جای دیگری می باشد!

منبع: پایگاه فن آوری اطلاعات ایران